Voetreflex massage

Alle zenuwbanen van organen, beenderen en weefsel eindigen in de voeten. Gevoeligheid van deze reflexpunten tijdens een behandeling kan duiden op blokkades in de energiestroom naar het corresponderende orgaan of lichaamsdeel.

Wanneer deze blokkades zijn opgeheven door zowel de ontspanning als de therapie is het lichaam in staat zichzelf te genezen. Ik genees dus niet, maar ondersteun u in het in werking zetten van uw zelfhelend vermogen. Ik behandel daarbij de volledige voet, omdat deze “de mens als geheel” omvat.Meegaan met
de stroom